Transparència

Comptes anuals auditats i dipositats al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya:

 COMPTES_2016

 COMPTES_2017

 COMPTES_2018

 COMPTES_2019

 COMPTES_2020

COMPTES_2021

Certificat de Sistema de Gestió de Qualitat de l'entitat

L'ESGUARD_AS2 (Q)_2022

 

 

 

 

 

Contractes i Subvencions

Any de concessió: 2017
Període que abarca: 1 de gener a 31 de desembre de 2017
Organimse otorgant: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Projecte / Activitat: Programes DGPS Manteniment de serveis i establiments serveis socials
Quantia: 153.125,04 €

 

Any de concessió: 2017
Període que abarca: 1 de gener a 31 de desembre de 2017
Organimse otorgant: Diputació de Barcelona
Projecte / Activitat: Servei d'assessorament i informació del món de la tutela i altres figures de suport a les persones amb la capacitat modificada
Quantia: 2.221,62 €