A la Fundació L’Esguard som corresponables de tots els processos que portem a terme, per aquesta raó tractem les dades econòmiques anuals, els estatuts, l’organigrama i tot el que marca la llei de transparència amb total eficiència i honestedat, garantint així l’atenció de qualitat a les persones ateses.

La major part dels ingressos que rebem actualment provenen de l’administració pública, tanmateix estem treballant per establir una xarxa social més amplia i compromesa amb els valors i la visió de l’entitat.

MEMÒRIES D’ACTIVITATS I BALANÇ SOCIAL

INFORMES AUDITORIA

COMPTES ANUALS AUDITATS I DIPOSITATS
AL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CERTIFICAT DE SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT DE L’ENTITAT

CONTRACTES I SUBVENCIONS

Any de concessió

Període que abarca

Organisme otorgant

Projecte / Activitat

Quantia

2017

1 de gener a 31 de desembre de 2017

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Programes DGPS Manteniment de serveis i establiments serveis socials.

153.125,04 €

Any de concessió

Període que abarca

Organisme otorgant

Projecte / Activitat

Quantia

2017

1 de gener a 31 de desembre de 2017

Diputació de Barcelona.

Servei d’assessorament i informació del món de la tutela i altres figures de suport a les persones amb la capacitat modificada.

153.125,04 €