Screen Shot 2021-11-10 at 9.03.24 AM

Guia per facilitar la comprensió dels canvis en les lleis relacionades amb el suport a l’exercici de la capacitat jurídica que són d’aplicació a Catalunya.

PreguntesSobreDiscapacitat

Més de 100 preguntes sobre la discapacitat.
Guía jurídica bàsica.
Adaptat. Lectura fàcil