Resolent dubtes sobre la nova figura de l’Assistència

Una setentena de persones van assistir el passat 2 de Març a la xerrada per aclarir dubtes sobre el nou paradigma jurídic. La xerrada que va ser conduïda per Antoni Molas (advocat i membre del Patronat de la Fundació Sant Tomàs), Imma Alliberch (advocada i assessora jurídica de l’Esguard Fundació) i Josep Medina (advocat i vocal del Patronat de l’Esguard Fundació), va ser tot un èxit.

Una trobada molt profitosa on les persones assistents, majoritàriament famílies i professionals de l’àmbit van participar i poder expressar els seus dubtes als ponents que els van respondre des de un punt de vista jurídic però amb molta proximitat i empatia.

Els juristes, van explicar les novetats legislatives, que es concreten en:

  • La Llei 8/21, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica
  • Decret Llei 19/21. de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat

Els motius de la reforma?

La Convenció Internacional sobre drets de les persones amb discapacitat aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006, ratificada a Espanya l’any 2008

Què pretén la reforma?

  • La participació plena i efectiva a la societat en igualtat de condicions
  • L’eliminació de barreres entre les persones

Passarem de:

Un interès superior a una millor interpretació de la voluntat i les preferències de la persona

Respectant mitjançant el suport la voluntat, els desitjos i les preferències

Mesures de suport a Catalunya a partir del 3/9/21

  • ASSISTÈNCIA

És una mesura de suport per a persones majors d’edat que requereixin suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat.