Busquem Administratiu/va comptable

Lloc de treball: Administratiu/va comptable

Tipus de contracte: Indefinit

Perfil acadèmic: Titulació mínima de tècnic de grau superior en administració, amb experiència en serveis de comptabilitat

Experiència laboral: Imprescindible experiència prèvia tasques de comptabilitat.

Jornada laboral: 20 hores setmanals. De dilluns a divendres en torn de matí.

Altres: Es valorarà certificat de discapacitat

Funcions:

 • Portar la comptabilitat general de l’entitat
 • Realitzar el control factures rebudes, classificació, codificació i arxiu
 • Control d’arxiu general, factures i albarans
 • Gestions amb entitats bancàries.
 • Gestió de tresoreria
 • Control diari de caixa d’efectiu
 • Gestió de pagament a proveïdors
 • Subvencions (suport, tràmit, gestió, de subvencions…)
 • Gestió diària del correu.
 • Relació amb organismes públics per diferents gestions ( Agencia tributària, Tresoreria de la Seguretat Social, Oficina de treball de la Generalitat,…)
 • Control de les dietes de treballadores
 • Preparació de documentació per gestions diverses.

Persones interessades enviar el currículum abans del 10 de gener del 2023 a comptabilitat@lesguard.cat