Reforma del Codi Civil Estatal

Avui 3 de setembre del 2021, entra en vigor la reforma del codi civil estatal en el que s’elimina la figura de la tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual i la substitueix per un sistema de suports.

Aquest canvi de paradigma implica donar suport en la capacitat jurídica i la presa de decisions des d’una mirada més integrativa.

Més informació a:

DECRET LLEI 19 2021