Equip Tècnic

Carlos Sopeña Movellán

Gerent

Imma Aliberch Fabré

Responsable de l’àrea jurídica i advocada

Roser Masgrau Plasin

Responsable de l’àrea social i referent tutelar

Maria Coma Roura

Responsable de l’àrea econòmica

Maria Rosa Saiz

Administrativa

Silvia Rodriguez Jordana

Tècnica administrativa comptable

Núria Deniel Ricart

Advocada a l'àrea jurídica

Anna Martínez Cano

Responsable de l'àrea de comunicació

Helena Becerra Ortega

Tècnica referent del Vallès Oriental

Jana Teixidó Miró

Tècnica d'atenció directa del Vallès Oriental

Ester Aumatell Benzal

Tècnica referent d'Osona
Suport

Laura Pérez Hidalgo

Tècnica d'atenció directa d'Osona

Fini Saez Barberà

Tècnica referent d'Osona

Ana Fernández Garrido

Tècnica d'atenció directa d'Osona

Naual Asbai

Tècnica d'atenció directa d'Osona

Laia Turigas Vila

Tècnica d'atenció directa d'Osona

Marina Tubau Cortinas

Tècnica referent d'Osona

Carla Roma Forcada

Tècnica d'atenció directa d'Osona