Equip Tècnic

Carlos Sopeña Movellán

Gerent

Imma Aliberch Fabré

Responsable de l’àrea jurídica i advocada

Roser Masgrau Plasin

Responsable de l’àrea social i referent tutelar

Maria Coma Roura

Responsable de l’àrea econòmica

Maria Rosa Saiz

Administrativa

Helena Becerra Ortega

Tècnica Referent del Vallès Oriental

Ester Aumatell Benzal

Tècnica Referent d'Osona

Laia Turigas Vila

Tècnica d'Atenció directa d'Osona

Fini Saez Barberà

Tècnica Referent d'Osona

Anna Martínez Cano

Responsable de l'àrea de Comunicació

Matías Vera Yáñez

Tècnic d'Atenció directa del Vallès O.

Carme Coll Roma

Auxiliar administrativa

Carla Roma Forcada

Tècnica d'Atenció directa d'Osona

Marina Tubau Cortinas

Tècnica Referent d'Osona
Suport

Laura Pérez Hidalgo

Tècnica d'Atenció directa d'Osona