Pren força el projecte de Voluntariat!

Sumem Voluntats

El projecte de voluntariat SUMEM VOLUNTATS és fruit dels més de 10 anys de treball personalitzat amb les persones que atén la Fundació L’Esguard.

Des de l’àrea social de la Fundació, s’elabora anualment un pla de treball individualitzat amb l’objectiu de trobar els recursos idonis perquè les persones ateses tinguin cobertes les necessitats bàsiques.

En el transcurs del temps i gràcies al suport que s’ofereix a les persones de manera continua, el vincle que s’estableix entre el professional i la persona atesa arriba a ser molt estret i de confiança plena. És aleshores, quan les i els professionals detecten les necessitats més específiques que suposen el complement per arribar al benestar integral de la persona.

Algunes de les raons per les quals des de l’entitat s’ha vist necessari impulsar un projecte de voluntariat, és perquè s’ha detectat que bona part de les persones que són ateses al servei, tenen moltes mancances de suport per realitzar activitats d’oci i lleure a la comunitat i no disposen de les habilitats personals suficients per poder-les portar a terme de manera autònoma.

Altres persones ateses, que sí que tenen autonomia personal per poder-les portar a terme, la necessitat és més emocional, no disposen de xarxa d’amistats amb qui poder compartir experiències.

Aquestes reflexions realitzades per els professionals del servei, han inspirat a la creació del projecte SUMEM VOLUNTATS. Un projecte per aconseguir que les persones ateses assoleixin un nivell òptim de benestar integral incidint plenament en el seu benestar emocional a partir de la realització d’activitats personalitzades amb persones voluntàries o esdevenint ells mateixos persones voluntàries.

Sóc Canvi!

El present projecte, neix al 2022 formalment, tot i que prèviament ja hi havia persones ateses per l’entitat que realitzaven voluntariat, doncs el present programa de voluntariat, pretén incloure com a persones voluntàries, a persones ateses per la Fundació L’Esguard, entenen que així promovem a plena inclusió de les persones amb discapacitat, trastorn mental o gent gran i abordem una doble situació, per una banda la necessitat d’una persona a rebre el temps d’un voluntari/a i per l’altre la oportunitat real a una persona en risc d’exclusió a demostrar que és capaç també d’oferir el seu temps i ajuda.

Aquest projecte compta en tot moment amb el suport de la persona referent de la persona atesa, que l’acompanyarà realitzant el seguiment del voluntariat i recollirà les inquietuds formatives o de suport que puguin sorgir i també de la responsable del programa de voluntariat, que en tot moment estarà disponible per resoldre situacions i dubtes.

Aquest projecte va dirigit exclusivament a persones ateses per l’entitat, per tant, són persones  que volen dur a terme accions o activitats de voluntariat dins o fora de la nostra entitat amb l’objectiu de trencar murs en aquest sentit i treballar conjuntament amb la comunitat per la inclusió real de persones en risc d’exclusió social.

Aquest projecte comptarà amb la sensibilitat de reconèixer les necessitats de suport de la persona voluntària:

  • Documentació amb accessibilitat cognitiva i fent ús d’iconografies i audiovisual per a persones amb nivell de lectoescriptura baix, si cal.
  • Suports específics: una altre persona voluntària del projecte “Sumem Voluntats” podrà acompanyar, si s’escau, a una persona atesa durant l’estona de voluntariat, si aquesta ho requereix.
  • Adaptacions tecnològiques que incloguin audiodescripcions o Apps mòbils.

Ambdós projectes s’emprenen com un gran repte per l’entitat i amb la il·lusió i la seguretat de que esdevindran grans col·laboracions que ens faran créixer com a entitat i com a persones que generem canvis socials.

Vols formar part del nostre equip de voluntaris i voluntàries? Escriu-nos a voluntariat@lesguard.cat