En Marc un nou projecte de vida sense el suport de L’Esguard

En Marc, persona atesa per l’entitat des del 2016 ha tornat a passar per un procés judicial on se li ha reintegrat la seva capacitat.

 Vic, 11/10/2022 – En Marc fa temps que viu de manera autònoma i manté una vida independent. La Fundació L’Esguard va començar a donar-li suport en diferents àmbits de la seva vida al XX. Després d’un procés terapèutic llarg i amb molta força de voluntat per part seva, a l’octubre del 2022, després de passar novament per un procés judicial, aquesta vegada de “revisió de mesures de suport” amb la finalitat de reintegrar-li la capacitat, va obtenir una nova sentència judicial la qual li reintegrava la capacitat de forma total i aquesta ha posat en evidència que té capacitat d’autogovern i pot continuar amb el seu projecte de vida sense el suport de L’Esguard i de cap institució.

Després d’un accident de trànsit, va entrar en una espiral de consum, on la seva salut mental també es va veure força tocada. Tot i passar uns anys ingressat, en un procés llarg i dur, va poder conèixer la importància i el valor d’ajudar als altres des de la pròpia consciència de la seva malaltia. És per aquest motiu que actualment, està vinculat com a persona voluntària a la Fundació L’Esguard.

Les tècniques socials de L’Esguard, estan convençudes de la capacitat d’autogeneració de les persones i en concret amb el cas d’en Marc expliquen:

“La seva evolució i construcció de projecte de vida ha sigut el fruit d’un llarg procés en el qual és molt important també l’empenta que li posa la pròpia persona”

La sortida de la Fundació d’en Marc, arriba en un context on l’entitat està ajustant la seva tasca i enfocament segons el nou paradigma de suport en les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, reforma ha arribat per la necessitat de l’ordenament jurídic en adaptar-se al contingut de la Convenció sobre el dret de les persones amb discapacitat, fet a Nova York a 13 de desembre de 2006 i ratificat per Espanya en data  23 de novembre de 2007. Concretament, l’ordenament jurídic s’ha alineat a la normativa partint d’allò regulat a l’article 12 de la mateixa disposició normativa, relatiu a la igualtat de la persona amb discapacitat davant la llei.

La normativa estableix que les persones tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els altres en tots els aspectes de la seva vida i, per tant, obliga els estats a substituir els procediments d’incapacitació per un sistema de provisió de suports, les quals han de ser respectuoses amb les voluntats, desitjos i preferències de la persona. I, en cas de no poder recollir dita voluntat, respectant la trajectòria de vida de la persona.

A la Fundació L’Esguard es treballa des d’una visió no-paternalista, proposant un model de treball centrat en la persona, en les seves necessitats i les seves preferències: un model respectuós en les voluntats i les preferències de la mateixa:

“la persona es qui pren les decisions sobre el què necessita i el què vol fer a la seva vida”

La tasca com a entitat és oferir el suport i l‘orientació necessària per buscar els recursos de l’entorn que ho facin possible i sempre des d‘una visió de facilitadors de processos.