Recursos

Document útil per a professionals i famílies interessades en conèixer més sobre el món de la tutela. Entre altres, descriu el procés de modificació de la capacitat, defineix les figures de suport i el paper de la persona que assumeix el càrrec tutelar.

Guia_proteccio_suport_capacitat