Equip Tècnic

Carlos Sopeña Movellán

Gerent

Imma Aliberch Fabré

Responsable de l’àrea jurídica i advocada

Roser Masgrau Plasin

Responsable de l’àrea social i referent tutelar

Maria Coma Roura

Responsable de l’àrea econòmica

Maria Rosa Saiz

Administrativa

Helena Becerra Ortega

Referent tutelar del Vallès Oriental

Ester Aumatell Benzal

Referent tutelar d'Osona

Laia Turigas Vila

Referent tutelar d’Osona

Fini Saez Barberà

Referent tutelar d'Osona

Anna Martínez Cano

Auxiliar de tutela d'Osona

Matías Vera Yáñez

Auxiliar de tutela del Vallès

Carme Coll Roma

Auxiliar administrativa

Carla Roma Forcada

Auxiliar de tutela d'Osona

Marina Tubau Cortinas

Auxiliar de tutela d'Osona