Equip Tècnic

 

Carlos Sopeña Movellán

Gerent

Imma Aliberch Fabré

Responsable de l’Àrea Jurídica i advocada

Roser Masgrau Plasin

Responsable de l’Àrea Social i Referent Tutelar

Maria Coma Roura

Responsable de l’Àrea Econòmica

Maria Rosa Saiz

Administrativa

Helena Becerra Ortega

Referent tutelar del Vallès Oriental

Ester Aumatell Benzal

Referent tutelar d'Osona

Laia Turigas Vila

Referent tutelar d’Osona

Marta López Coll

Auxiliar de tutela d'Osona

Fini Saez Barberà

Auxiliar de tutela d'Osona

Anna Martínez Cano

Auxiliar de tutela d'Osona