Principis bàsics de l’entitat tutelar

La NO DISCRIMINACIÓ vers les persones ateses o susceptibles de poder-ho ser. També de la família i del seu entorn ja sigui per raó de cultura, llengua, raça, religió, orientació sexual, entre altres.

GLOBALITZACIÓ en la cura de les persones ateses de forma integradora, tant en la vessant personal com en la patrimonial.

[1]Principis establerts per la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o incapacitats, publicats al llibret editat per el Departament de Benestar i Família amb el títol: Qüestions bàsiques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela. Alguns altres són establerts ja que formen part de la base filosòfica de l’Entitat.

 

 Document de suport: 5 qüestions bàsicques sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela