PRESENTACIÓ

Missió

Som una entitat socialment compromesa que vetlla per l’atenció integral i els drets de les persones de les comarques d’Osona i del Valles Oriental amb disCapacitat intel·lectual, problemes de salut mental i vellesa.  Donem suport a totes les persones que tenen reconeguda judicialment  alguna de les figures previstes en  la legislació vigent i que en defineix els límits d’intervenció.

El 3 de setembre del 2021 van entrar en vigor dues lleis: en l’àmbit estatal la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i, en l’àmbit autonòmic el decret-llei 19/2021 del d'agost.                                                           

A la Fundació L’Esguard ajustem la nostra tasca a aquest nou paradigma, que ha arribat per la necessitat d’adaptar-se a l’article 12 de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. Aquesta llei estableix que les persones tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els altres en tots els aspectes de la seva vida i, per tant, obliga els estats a substituir els procediments d’incapacitació per un sistema de provisió de suports respectuós amb les voluntats i les preferències de la persona.

Arran d’aquests canvis legislatius, la tutela i la curatela són substituïdes per la figura de l’assistent.

Per tant,

Acompanyem les persones des d’una visió no-paternalista,  representant-les i oferint-los els suports necessaris per aconseguir seu benestar integral.

Respectem la decisió de la persona atesa, escoltant les seves preferències i donant prioritat a les seves decisions personals.

Creiem en l’autonomia, la llibertat de decisió i la capacitat de recuperació de les persones que atenem.

Visió

Som  referents al nostre territori com a entitat que s’ocupa de donar suport a aquelles persones que ho requereixen per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Aquesta tasca  es desenvolupa en l’àmbit comunitari i amb la cooperació de les institucions, organitzacions i entitats especialitzades, per tal que, en conjunt, puguem oferir una atenció i un treball integral centrat en els objectius que la persona ha prioritzat.

Proposem un model de treball centrat en la persona, en les seves necessitats i les seves preferències: un model respectuós en les voluntats i les preferències, la persona es qui pren les decisions sobre el que necessita i el que vol fer a la seva vida. La nostra tasca com a entitat és  oferir el suport i l‘orientació necessària per buscar els recursos de l’entorn que ho facin possible i sempre des d‘una visió de facilitadors de processos.

“El nostre model de suport és un model d’excel·lència, reconegut i valorat per les persones ateses, les seves famílies, les entitats públiques i privades i per la comunitat general, on tenim un fort arrelament. ”

Valors

A L’Esguard som pròxims i acollidors a les persones ateses. Tenim clar que el primer que cal crear és un vincle de confiança, en el qual la persona atesa se senti còmoda. A L’Esguard, hi treballem persones expertes que coneixem en profunditat el territori on viuen les persones que atenem, els seus recursos i les seves institucions. Som professionals amb una gran responsabilitat , valors ètics i amb visió comunitària, fets que aporten un gran valor a la nostra tasca diària. Per nosaltres, la participació activa de la persona és essencial perquè sigui la protagonista del seu projecte de vida.

Som una entitat accessible, oferim total transparència i som clars en tots els procediments que duem a terme. Entenem el compromís social i moral com un valor transversal en tot el que afecta la nostra entitat.

HISTÒRIA

La Fundació L’Esguard, va néixer el 2009, per atendre persones de la comarca d’Osona i el Vallès Oriental amb discapacitat intel·lectual que tinguessin la capacitat modificada judicialment.

Va ser fundada per l’Associació Sant Tomàs PARMO de Vic i la Fundació Viver de Bell-lloc de Cardedeu.

L’any 2017, davant la demanda creixent de les entitats que ofereixen serveis d’atenció diürna i residencial a persones amb problemes de salut mental i gent gran de la comarca d’Osona, es va acordar ampliar el col·lectiu d’atenció i assumir propostes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de tots els col·lectius. Es van unir al Patronat de la Fundació, les entitats més representatives i que atenen més persones amb problemes de salut mental i gent gran de la comarca d’Osona: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) i Fundació Assistencial d’Osona (FADO) de la Fundació Santa Creu de Vic.

A l’any 2020 es va unir al Patronat la Fundació Vallès Oriental, entitat de referència a la comarca pel que fa a l’assistència de persones amb discapacitat intel·lectual.

“A dia d’avui, L’Esguard és l’entitat referent a la comarca d’Osona que atén a persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental i vellesa. Al Vallès Oriental som referents donant suport a persones amb discapacitat”

A Març del 2022, atén a 134 persones

POLÍTICA DE LA ORGANITZACIÓ