PRESENTACIÓ

Missió
Som una fundació socialment compromesa que vetlla per l’atenció integral i els drets de les persones amb diversitat funcional, trastorn mental i gent gran de les comarques d’Osona i el Vallès Oriental. Totes elles tenen reconegut judicialment, el suport d’alguna de les figures contemplades per la legislació vigent que en defineix els límits d’intervenció.
L’entitat porta a terme aquesta tasca acompanyant, representant i oferint a les persones ateses, els suports necessaris per aconseguir el seu benestar integral.

Visió
Som referents en el nostre territori com a entitat que s’ocupa d’acompanyar a aquelles persones que necessiten suport per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Aquesta tasca és desenvolupada en l’àmbit comunitari i amb la cooperació de les institucions, organitzacions i entitats del territori de tots els àmbits per tal de realitzar un treball conjunt en favor de la persona.
Oferim un model de treball centrat en la persona, en les seves necessitats i preferències. La persona és qui pren les decisions sobre el que necessita i el que vol fer a la seva vida, comptant en tot moment amb el nostre suport i orientació per buscar els recursos de l’entorn que ho facin possible.
El nostre model de suport és un model d’excel•lència, reconegut i valorat per les persones ateses, les seves famílies, les entitats públiques i privades, i per la comunitat general, on tenim un fort arrelament.

Valors
Proximitat: Som al costat de les persones i coneixem el territori i les seves institucions.
Professionalitat: Aportem coneixement, responsabilitat i valors ètics.
Participació: Potenciem l’empoderament de les persones en el seu projecte de vida respectant el màxim les seves decisions i desitjos.
Acolliment: Creem un vincle de confiança, empatia i comprensió envers a la persona.
Transparència: Som honestos, clars i accessibles.
Compromís: L’entenem com un valor transversal en tot el què efecte a l’organització.

HISTÒRIA

La Fundació Tutelar l’Esguard va néixer l’any 2009 amb la finalitat d’atendre a persones amb diversitat funcional amb la capacitat modificada judicialment de la Comarca d’Osona i el Vallès Oriental.

Inicialment va ser fundada per l’Associació Sant Tomàs PARMO de Vic i Viver de Bell-lloc de Cardedeu. En aquell moment, hi havien varies entitats que oferien el servei de tutela a persones amb diversitat funcional però cap d’elles tenia seu a la comarca d’Osona ni al Vallès Oriental.

Davant d’aquesta necessitat, i valorant la proximitat a la persona com a clau de l’èxit per oferir un bon suport, durant el 2009 es va treballar en el projecte i el 2010 es van començar a tutelar les primeres persones.

L'any 2017 l’entitat va decidir ampliar els col·lectius de persones a les que dirigeix la seva acció, atenent a persones amb dificultats derivades de problemes de salut mental i deficiències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment.

Dels col·lectius anteriorment esmentats, les dues entitats prestadores de serveis més representatives de la comarca d’Osona han passat a formar part del patronat de la Fundació Tutelar l’Esguard. D’una banda, Osonament és l’entitat que cobreix tots els serveis per a persones amb malaltia mental de la comarca d’Osona. D’altra banda, FADO és l’entitat que ofereix serveis d’assistència a domicili; serveis que van dirigits a persones grans amb dependència, de la comarca d’Osona.

A Maig del 2020, la Fundació Tutelar l’Esguard atén prop de 100 persones entre les comarques del Vallès Oriental i Osona.