Presentació i Història

La Fundació Tutelar l’Esguard va néixer l’any 2009 amb la finalitat d’atendre a persones amb discapacitat intel·lectual amb la capacitat modificada judicialment de la Comarca d’Osona i el Vallès Oriental.

Inicialment va ser fundada per l’Associació Sant Tomàs PARMO de Vic i Viver de Bell-lloc de Cardedeu. En aquell moment, hi havien varies entitats que oferien el servei de tutela a persones amb discapacitat intel·lectual però cap d’elles tenia seu a la comarca d’Osona ni al Vallès Oriental.

Davant d’aquesta necessitat, i valorant la proximitat a la persona com a clau de l’èxit per oferir un bon suport, durant el 2009 es va treballar en el projecte i el 2010 es van començar a tutelar les primeres persones.

L’any 2017 l’entitat va decidir ampliar els col·lectius de persones a les que dirigeix la seva acció, atenent a persones amb dificultats derivades de problemes de salut mental i deficiències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment.

Dels col·lectius anteriorment esmentats, les dues entitats prestadores de serveis més representatives de la comarca d’Osona han passat a formar part del patronat de la Fundació Tutelar l’Esguard. D’una banda, Osonament és l’entitat que cobreix tots els serveis per a persones amb malaltia mental de la comarca d’Osona. D’altra banda, FADO és l’entitat que ofereix serveis d’assistència a domicili; serveis que van dirigits a persones grans amb dependència, de la comarca d’Osona.

A agost del 2019, la Fundació Tutelar l’Esguard atén prop de 100 persones entre les comarques del Vallès Oriental i Osona.