Objectius

L’objectiu principal de la Fundació Tutelar l’Esguard és la millora de la qualitat de vida de les persones ateses. Per tal que s’assoleixi aquest objectiu principal, cal actuar sobre les següents vessants:

 • Oferir informació, suport i acompanyament en el dia a dia de la persona per poder cobrir les seves necessitats.
 • Defensar i promoure els seus drets i deures com a ciutadà.
 • Ajudar a planificar i a executar els seus desitjos.
 • Apropar a la persona als recursos i serveis de la comunitat perquè se’n pugui beneficiar.
 • Donar suport o gestionar els seus recursos econòmics i patrimonials.
 • Atendre i donar suport a la xarxa familiar i a l’entorn de la persona.

La Fundació Tutelar l’Esguard també defineix les següents àrees d’actuació:

 • Exercir la tutela, curatela, assistència personal, o qualsevol altra figura jurídica prevista o permesa a la legislació civil d’aplicació, o en el testament o en un altre document públic.
 • Prestar tota mena de serveis d’assessorament, orientació i informació a les famílies de tot allò referent a la modificació de la capacitat i a l’exercici de la tutela, curatela o qualsevol altra figura jurídica de protecció contemplada a la legislació vigent.
 • Coordinar i afavorir la col·laboració entre les entitats que presten serveis a les persones ateses per l’entitat.
 • Promoure i formular estudis sobre la situació del col·lectiu i dur a terme accions a fi d’influir en la definició de les polítiques socials i econòmiques dels poders públics que l’afectin.
 • Assumir el compromís d’atendre en un futur tuteles de persones que en el moment estan representades legalment per la seva família, persones físiques o per institucions i altres entitats.