Avís Legal

AVÍS LEGAL

Condicions d’ús del portal

Mitjançant aquest lloc web és facilitat l’accés al lloc web de FUNDACIÓ TUTELAR L’ESGUARD. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal. Ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment l’avís legal. L’entitat titular del lloc web www.lesguard.cat és Fundació Tutelar l’Esguard en endavant l’Esguard.

Política de privacitat

1.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és FUNDACIÓ TUTELAR L’ESGUARD (d’ara endavant, L’ESGUARD), amb N.I.F. G65057465, i domicili social a C/ Sant Pere núm. 4, 08500 Vic (Barcelona)

L’ESGUARD ofereix informació dels seus serveis i activitats a través de la seva web www.lesguard.cat

Us informem que la titularitat del domini de la web www.lesguard.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”), és L’ESGUARD.

L’accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d’Usuari (d’ara endavant, “Usuari“), i implica l’acceptació, des d’aquest accés i/o ús, de la present Política de Privadesa.

L’Usuari podrà contactar amb L’ESGUARD en la següent adreça de correu electrònic: info@l’esguard.cat

2.- Per què L’ESGUARD està legitimat per dur a terme el tractament de dades?

L’ESGUARD està legitimat per tractar les seves dades per poder dur a terme la informació sobre prestació de serveis que vostè hagi sol·licitat en el Lloc web.

L’ESGUARD es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privadesa regula l’accés i la informació del servei (d’ara endavant, el “Servei”) que L’ESGUARD, a través del Lloc web, posa a la disposició de l’Usuari interessat en els serveis informats en el Lloc web.

3.- Quins són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de L’ESGUARD?

Les seves dades de caràcter personal recaptades per L’ESGUARD a través del Lloc web podran ser utilitzats per a la difusió dels serveis i activitats informats a través del Lloc web.

Així mateix, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per a l’elaboració de perfils i per a la segmentació de les seves dades. Els citats tractaments tindran com a finalitat l’anàlisi i la realització d’estadístiques per conèixer el tràfic i utilització del Lloc web per part dels Usuaris, així com per poder oferir-li informació sobre serveis i activitats d’acord amb els seus interessos.

4.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a L’ESGUARD  qualsevol modificació dels mateixos. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se L’ESGUARD el dret a excloure dels Serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.-Conservació de les dades

Les dades recaptades per L’ESGUARD a través del Lloc web es conservaran mentre es mantingui la relació d’interès mutu sobre serveis i activitats entre les parts, sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes dades per l’Usuari.

S’informa a l’Usuari que les seves dades seran recollides únicament per a les finalitats exposades en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

6.- Drets de l’Usuari en relació amb les seves dades

L’Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva (iii) supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades i (vi) sol·licitar la seva portabilitat. A més, l’Usuari podrà exercir el seu (vii) dret a l’oblit.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça d’e-mail: info@lesguard.cat  , indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI

L’Usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:

FUNDACIÓ TUTELAR L’ESGUARD

Carrer Sant Pere 4

08500 Vic

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7. Camps de text lliure

Els camps de text lliure que, a disposició de l’usuari registrat, puguin aparèixer al Lloc Web, tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels serveis, especialment el lliurament dels productes adquirits. L’usuari registrat no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificada dins d’aquelles dades per a les que s’exigeix un nivell de protecció de tipus mitjà o alt , sense previ avís a L’ESGUARD, segons defineix la normativa vigent (a títol enunciatiu i no limitatiu dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i / o vida sexual).

8.Xarxes socials

Facebook

L’ESGUARD.com, té la pàgina a Facebook facebook.com/lesguard/ des d’on comparteix notícies, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del seu interès. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Facebook.

Si vostè té un compte a Facebook i fa clic a “M’agrada” a la pàgina de L’ESGUARD, vostè pot enviar comentaris o fer clic a “M’agrada” a les entrades individuals. Si vostè comenta o fa clic a “M’agrada” en el contingut L’ESGUARD, la seva informació d’identificació personal serà visible per altres usuaris de Facebook, incloent-hi el personal de L’ESGUARD. La quantitat d’informació personal visible dependrà de la seva pròpia configuració de privacitat a Facebook.

L’ESGUARD, no recull, utilitza ni revela cap informació sobre els visitants que comenten o fan clic a “M’agrada” a la pàgina de L’ESGUARD a Facebook. Facebook recol·lecta i reporta informació d’identificació personal sobre les activitats de la pàgina de L’ESGUARD a Facebook. Aquesta informació està protegida per contrasenya i només està disponible per als administradors de L’ESGUARD. La política de privacitat de Facebook està disponible a http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

L’ESGUARD, utilitza Twitter (twitter.com/lesguard) per enviar missatges concisos (fins a 280 caràcters), també anomenats “tuits” o “piulades”, per compartir informació sobre L’ESGUARD, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del seu interès. També responem a comentaris i preguntes enviades a LESGUARD.com, a través de Twitter. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Twitter. Si vostè vol subscriure (també anomenat “Follow”) als “feeds” de L’ESGUARD a Twitter, vostè pot crear un compte a Twitter a http://twitter.com/. Per crear un compte, ha d’introduÏr el seu nom i la seva adreça de correu electrònic i crear un nom d’usuari i contrasenya. Pot incloure informació addicional com una petita biografia, ubicació i foto. La major part de la seva informació personal al seu compte de Twitter està disponible al públic llevat que hagi actualitzat la seva configuració de privacitat. El personal de LESGUARD.com monitoritza el nombre de subscriptors (anomenats “Followers”) i respon a els seus comentaris i inquietuds a través de Twitter, però no recull, emmagatzema, divulga o comparteix cap informació sobre les persones que segueixen a LESGUARD.com a Twitter. La política de privacitat de Twitter està disponible a http://twitter.com/privacy

Blogs

Si vols participar en el nostre blog, hauràs d’acceptar aquestes regles:

Responsabilitat de l’Usuari. En participar al blog de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a L’ESGUARD la total immunitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar per aquests conceptes. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l al Blog. I s’eximeix L’ESGUARD de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes del blogs.

L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

L’ESGUARD  es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació

L’ESGUARD no és responsable del publicat al blog de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

L’ESGUARD no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blog de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús del blog de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de L’ESGUARD, a través del correu electrònic info@lesguard.cat  indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blog”, perquè L’ESGUARD pugui moderar o eliminar els mateixos.

L’usuari mantindrà immune L’ESGUARD davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que l’usuari hagi difós al blog o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari del blog de la web.

9. Seguretat de les dades

La protecció de la privadesa i les dades personals dels Usuaris és molt important per L’ESGUARD. Per tant, L’ESGUARD fa tot el que està a la seva mà per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada, permetent l’accés als mateixos únicament a personal autoritzat.

L’ESGUARD manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc web, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L’ESGUARD es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable.

Per accedir a comprar els productes del web i a sol·licitar el seu lliurament a domicili cal registrar-se com a Usuari, i per a tal cosa s’haurà de triar una contrasenya. L’Usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat d’aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorrin en la sessió iniciada amb el seu nom i contrasenya. L’Usuari es compromet a notificar a L’ESGUARD al més aviat possible l’ús no autoritzat del seu nom d’Usuari i/o contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. L’ESGUARD no serà responsable pels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d’aquesta obligació per part de l’Usuari.

 

10.Canvis

L’ESGUARD es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa del Lloc web en el moment que consideri oportú. Per aquesta raó, us demanem que comproveu de forma regular aquesta Política de Privadesa per llegir la versió més recent de la mateixa. No obstant això, qualsevol canvi que es produeixi en la present Política de Privadesa es comunicarà a l’Usuari.

11. Links a pàgines web

El Lloc web podria contenir links a pàgines web de companyies i entitats de tercers.

L’ESGUARD no pot fer-se responsable de la forma en la qual aquestes companyies tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals, per la qual cosa li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de Política de Privadesa d’aquestes pàgines web que no són propietat de L’ESGUARD en relació amb l’ús, processament i protecció de dades personals. Les condicions que ofereixen aquestes pàgines web poden no ser les mateixes que les que ofereix L’ESGUARD.

12. Preguntes

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb L’ESGUARD mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: info@lesguard.cat

13. Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de L’ESGUARD, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa

Ús de ‘Cookies’

Quan vostè visita el web o els anuncis que hi apareixen, o quan utilitza un o més serveis del nostre web, nosaltres podem utilitzar una tecnologia molt estesa a la indústria que s’anomena “cookies”, que permet emmagatzemar certa informació a l’ordinador de l’usuari i personalitzar l’experiència d’aquest tenint en compte els seus interessos i preferències o, simplement, facilitant el començament de sessió per a utilitzar els serveis. La majoria dels exploradors li permetran esborrar les “cookies” del disc dur de l’ordinador, bloquejar l’acceptació de les cookies o rebre una advertència abans d’emmagatzemar alguna “cookie”. Si bloqueja o esborra les “cookies”, vostè no podrà restablir les seves preferències ni valors de personalització prèviament especificats per vostè i la nostra capacitat de personalitzar la seva experiència en línia seria limitada. Li demanem que consulti les instruccions del seu explorador o pantalla d’ajuda per descobrir més respecte aquestes funcions.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del Portal, entenent com a tals a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra entitat, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’ estrictament necessari per al correcte us del portal. Aquests drets estan registrats al Registre de la Propietat Intel·lectual.

Propietat Industrial

La marca L’ESGUARD és una marca registrada de Fundació Tutelar L’Esguard

Compliment de LSSI

En compliment d’allò disposat a l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002) l’informen dels següents aspectes:
Fundació Tutelar L’Esguard és una fundació que és una entitats sense ànim de lucre dedicades a la tutela de persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb trastorn mental i persones grans .
El domicili social està situat al Carrer Sant Pere núm. 4, 08500 Vic. L’e-mail de contacte és info@lesguard.cat
El NIF: G65057465.